Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Filles de la Caritat Fund. Social
Filles de la Caritat-Llar de Pau
Assoc. Manantial de Vida
Fundació Marianao
Fundació El Llindar
Fundació El Llindar
Beques per cobrir necessitats bàsiques
Programa de beques per a garantir l’accés a la formació i lluitar contra l’abandonament escolar d’adolescents i joves que cursen itineraris formatius a El Llindar. Se n’estableixen de dos tipus: necessitats bàsiques i transport, vinculades totes elles a l’assistència i aprofitament de les formacions. La crisi generada per la pandèmia es continua notant, ja que la majoria de beques estan vinculades a cobrir les necessitats més bàsiques, quan abans la majoria de famílies no les necessitaven.
Website:
Data:
Desembre 2021
País:
Espanya