Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2022  2021  
Parròquia Sant Joan d'Horta
Fundació Arsis
Asociación Barró
Centre d'Acollida Assís
Fund. Privada Benallar
Parròquia Sant Joan d'Horta
Programa d'atenció social i distribució d'aliments
Aquest programa atén a persones i/o famílies que pertanyen a la demarcació parroquial de Sant Joan d’Horta de Barcelona i que presenten dificultats nutricionals, socials, laborals, familiars, psicològiques i/o econòmiques. Es treballa en coordinació amb els serveis socials de la zona i d’altres.
Data:
Octubre 2020
País:
Espanya