Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2022  2021  2020  
Associació Estel Tàpia
Foyer de l'Esperance
Associació Estel Tàpia
Formació integral per a la inclusió
Projecte d’inclusió laboral, partint d’un pla de formació integral, adreçat a persones adultes amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social a Barcelona, principalment al Barri del Raval. Aquesta formació aborda i proporciona les competències bàsiques i integrals per una inserció prelaboral i social. L’objectiu prioritari es aconseguir la inclusió, a través de la cultura del treball* i que aquestes persones es puguin incorporar als circuits d’inserció laboral, bé en el mercat laboral ordinari on en el mercat laboral protegit com són els Centres Especials de Treball. (*) Conjunt de coneixements i actituds que permeten assolir i mantener un lloc de treball
Website:
Data:
Març 2019
País:
Espanya