Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2022  2021  2020  
Fundación Exit
Fundació Privada ARED
Fundació Privada Benallar
Associació Coordinadora d'Ajuda Unida ACAU
Fundació Enriqueta Villavecchia
Fundació Privada ARED
Programa d’integració sociolaboral adreçat a dones víctimes de violència de gènere.
Programa d’integració social i incorporació laboral adreçat a dones víctimes de violència de gènere. Aquest programa s’adreça a dones víctimes de violència de gènere i en situació de risc o d’exclusió social. Té com a finalitat millorar l’ocupabilitat de les dones i afavorir la seva inclusió social i incorporació laboral. Es treballa des de diferents àmbits: acollida al servei, orientació social, formació ocupacional, orientació laboral, informació professional, intermediació laboral i acompanyament cap a la inserció laboral. Es pretén dotar a les dones de diferents eines i recursos per a aconseguir la seva plena integració i superar la situació de violència de gènere.
Website:
Data:
Maig 2019
País:
Espanya