Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2022  2021  2020  
Fundación Exit
Fundació Privada ARED
Fundació Privada Benallar
Associació Coordinadora d'Ajuda Unida ACAU
Fundació Enriqueta Villavecchia
Fundació Enriqueta Villavecchia
Equip de suport en cures pal·liatives pediàtriques
Assistència integral i especialitzada en cures pal·liatives per ajudar a nens/es i joves afectats per malalties que limiten la seva vida. Es tracta d’un equip que proporciona atenció mèdica i d’infermeria, atenció psicològica, treball social i suport de voluntariat per entreteniment i descàrrega familiar, a nens/es i joves afectats per tot tipus de malalties greus que limiten o amenacen la vida. L’atenció es proporciona a nens i joves afectats per tot tipus de malalties greus i cròniques complexes, no solament càncer, i el suport es dóna l’hospital i, especialment, al domicili, a tot el territori català, en les diferents fases cròniques, avançada o final de vida. S’atén al nen/a i als membres de la seva família, durant tot el procés i també després, amb atenció al dol. L’objectiu principal és vetllar pel dret dels infants i joves greument malalts que viuen a Catalunya, de rebre una atenció especialitzada que permeti la millor qualitat de vida possible.
Website:
Data:
Maig 2019
País:
Espanya