Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2022  2021  2020  
Fundació Marianao
Fundació Privada Apado
Filles de la Caritat Fundació Social
Filles de la Caritat Fundació Social
Associació Centre Obert Heura Gràcia
Fundació Marianao
Formació i Inserció amb Joves
Aquest programa atén joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en l’Educació Secundària Obligatòria, un cop finalitzat el seu període d’escolarització obligatòria i que es troben desocupats. Té una triple finalitat: educativa, formativa i professionalitzadora, i el repte principal és que els joves retornin al sistema educatiu a través de cicles formatius de grau mitjà o bé que puguin accedir al món laboral.
Website:
Data:
Desembre 2019
País:
Espanya