Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Filles de la Caritat Fund. Social - DISA
Filles de la Caritat Fund. Social - Espai Vincles
Foyer de l'Espérance
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Fund. El Llindar
Fund. El Llindar
Beques per a garantir l’accés a la formació i lluitar contra l’abandonament escolar
Programa de beques per garantir l'accés a la formació i fer front a l'abandonament escolar d'adolescents i joves que han estat expulsats del sistema educatiu i social. S'estableixen de dos tipus, sempre vinculades a l'assistència i aprofitament dels itineraris formatius professionalitzadors que cursen a El Llindar: alimentació i higiene, i transport. La majoria d'alumnes no es podrien desplaçar al centre, o bé haurien de prioritzar treballs esporàdics i mal retribuïts i acabarien abandonant. Els recolzem en el present perquè es facin càrrec del seu futur.
Website:
Data:
Octubre 2022
País:
Espanya