Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Filles de la Caritat Fund. Social - DISA
Filles de la Caritat Fund. Social - Espai Vincles
Foyer de l'Espérance
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Fund. El Llindar
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Compte amb Mi
Aquest projecte té com a objectiu impulsar una millora de l’atenció integral a nens i joves afectats per malalties que els limiten la vida, en situació de malaltia crònica complexa, avançada i/o en tram final de vida. La Fundació Villavecchia ha reforçat el seu equip d’Atenció Psicosocial (psicòlegs i treballadors socials) per atendre als Hospitals de Sant Pau i Germans Trias i Pujol en el manteniment de la seva Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques. A més, proporciona atenció sanitària a l’Hospital de Sant Pau, i ofereix suport i acompanyament a les famílies a través del seu programa de voluntariat.
Website:
Data:
Juny 2022
País:
Espanya