Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
ACTMÓN
Amigos de los Mayores-Amics de la Gent Gran
Arrels Fundació
Asoc. Manos de Ayuda Social
Assoc. Àfrica Wendano Wa Barcelona
Arrels Fundació
Habitatges amb suport 2022
L’habitatge és un dret al qual tothom hauria de poder accedir perquè no es tracta d’un luxe sinó d’una necessitat bàsica. Un habitatge proporciona estabilitat, intimitat i seguretat i és clau perquè les persones que han viscut al carrer puguin transformar la seva situació. Tenir una llar no és només tenir un sostre; significa millorar la salut, recuperar la relació amb l’entorn i aprendre a gestionar el temps i els ingressos. Creiem que els recursos s’han d’adaptar a les persones i amb aquest objectiu hem buscat diferents solucions residencials durant anys. El paper d’Arrels és acompanyar respectant el procés i les decisions de la persona, oferir suport social i no condicionar l’habitatge a factors com deixar de beure o seguir una pauta de medicació
Website:
Data:
Juny 2022
País:
Espanya