Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2021  2020  2019  
Associació Petits Detalls
Càritas Diocesana de Barcelona
Fund. Privada Ateneu Sant Roc
Assoc. Cívica La Nau
Centre d'Acollida Assís
Associació Petits Detalls
Escoltar, Apendre i Viure
L’Associació Petits Detalls, desenvolupa aquest projecte pilot a la població de Iganga (Uganda), amb l’objectiu de treballar amb joves d’entre 14 i 17 anys, que viuen al carrer, a fi de formar-los en habilitats que els permetin un futur professional. Durant aquest període temps es garantirà la cobertura de les seves necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, sanitària, etc).
Website:
Data:
Octubre 2021
País:
Uganda