Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2019  2018  
ACTMÓN
ACTMÓN
Arrels Fundació
Asociación Almanjáyar en Familia ALFA
Asociación Barró
Asociación Barró
Intervenció social en els assentaments urbans de Madrid.
Intervenció social, educativa i sanitària en els assentaments de “El Gallinero”, Cañada Real Galiana i altres agrupaments urbans de Madrid, mitjançant la intervenció de mediadors/es gitanos/es romanesos /es. La zona denominada “El Gallinero” es troba en una situació d’aïllament geogràfic i indeterminació administrativa, a la qual viuen famílies romaneses d’origen gitano i itinerant per tot el territori europeu, en una situació d’exclusió social molt accentuada. Des del 2014 es desenvolupen iniciatives formatives i d’inserció laboral i per aquest any 2018 es preveu un ràpid procés de desmantellament i re allotjament que comportarà intervencions a la zona, orientades a acompanyar i afavorir els canvis de domicili, la inserció social i laboral i l’atenció a menors i els seus processos d’escolarització i educatius.
Website:
Data:
Juliol 2018
País:
Espanya