Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2019  2018  
ACTMÓN
ACTMÓN
Arrels Fundació
Asociación Almanjáyar en Familia ALFA
Asociación Barró
Arrels Fundació
Accés a l’habitatge per a persones sense llar.
Programa d’allotjament, acompanyament i atenció social a persones sense llar que es troben en una situació d’exclusió cronificada. El programa té com a objectiu prioritari donar a les persones que viuen al carrer, accés directe a un allotjament individual, permanent i digne, el que permet incrementar la seva estabilitat i seguretat i fomentar la seva autonomia personal.
Website:
Data:
Juliol 2018
País:
Espanya