En aquest apartat trobareu tota la informació i la documentació que cal enviar per a la presentació d'un projecte.
Oncolliga
Servei d´Atenció Integral a Domicili per a persones grans amb càncer
Fundació Paliaclínic
Suport emocional i acompanyament a nens/es i/o adults amb malaltia avançada.