En aquest apartat trobareu tota la informació i la documentació que cal enviar per a la presentació d'un projecte.
Comunitat de Sant'Egidio
Contribució al sosteniment de persones sense sostre i famílies en dificultats greus
Assoc. Coord. Ajuda Unida - ACAU
Programa d’atenció integral a persones en risc d’exclusió social