En aquest apartat trobareu tota la informació i la documentació que cal enviar per a la presentació d'un projecte.
Parròquia Sant Joan d'Horta
Programa d’atenció social i distribució d’aliments per a persones i/o famílies sense recursos.
Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Assistència domiciliària especialitzada en cures pal.liatives pediàtriques