En aquest apartat trobareu tota la informació i la documentació que cal enviar per a la presentació d'un projecte.
Arrels Fundació
Accés a l’habitatge per a persones sense llar.
Centre d'Acollida Assís
Atenció integral a persones en situació de sense llar.